Jeroen van Dijk Osteopathie

Praktijk voor Manuele Geneeswijze

Praktijkreglement


Voor een prettig verloop van uw behandelingen vragen wij uw aandacht voor het volgende:


Handdoek: Wij verzoeken u vriendelijk een tijdens uw behandeling een badlaken mee te brengen.


Hygiene: Wij verzoeken u om zorg te dragen voor voldoende hygiëne, schoon en gepast ondergoed te dragen (geen string) wanneer u door ons behandeld wenst te worden.


Annuleren van uw afspraak: Bij verhindering gelieve uiterlijk 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen. Deze zal dan niet in rekening worden gebracht. U kunt zich telefonisch of per e-mail afmelden. Indien u de voicemail inspreekt, zijn wij daar binnen enkele minuten van op de hoogte. Voor het weekend geldt, dat afspraken die op maandag gepland zijn, op vrijdag dienen te worden geannuleerd.


Kosten van de behandeling: De tarieven vindt u op deze website.


De praktijk en uw verzekeraar. Indien u aanvullend verzekerd bent voor Alternatieve Geneeswijzen, kunt u de nota indienen bij uw verzekeraar en ontvangt u een restitutie afhankelijk van uw polisvoorwaarden.


Uw nota en betaling: Wij verzoeken u om de betaling direct na de behandeling per pin te voldoen. U ontvangt van ons een nota per E-mail, deze kunt u indienen bij uw verzekeraar. Indien u bij aanvang van een volgende behandeling nog niet heeft betaald, behouden wij ons het recht om deze afspraak te annuleren.


Cliënten dienen zich volgens de algemene normen en waarden te gedragen binnen onze praktijk. De praktijk behoudt zich het recht voor om cliënten die zich hier niet aan houden te weigeren.


De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen van uw persoonlijke eigendommen. Laat geen waardevolle zaken onbeheerd achter in de wachtkamer of behandelruimte.


Parkeer uw auto in de daarvoor bestemde parkeervakken voor de school op de Laurens Baecklaan. gelieve niet uw auto in het hof te plaatsen in verband met overlast voor andere bewoners.


Fietsen plaatst u in het fietsenrek bij de ingang van onze praktijk.


Kinderen: Veelal is het beter voor u en uw therapeut, wanneer u even oppas regelt. Dit gaat anders ten koste van de aandacht voor u en uw behandeling.


Omgang cliënt gegevens: Wij werken volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (W.G.B.O.) en de Wet Persoonsregistratie. Mocht u hierover vragen hebben, vraag het gerust aan ons.


Tenslotte: Mocht u vragen hebben over de behandeling of opmerkingen hebben over de gang van zaken in onze praktijk, aarzel dan niet deze te uiten. Wij staan u graag te woord en wij zullen er alles aan doen uw behandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen.


Onze praktijk is ingeschreven bij de NOF en is onderworpen aan het tuchtreglement.
Natuurlijk stellen wij het zeer op prijs als u ons over uw klacht aanspreekt; dit blijft ons stimuleren om onze kwaliteit te verbeteren.

Laurens Beacklaan 36 1942 LM Beverwijk


Tel: 0251-296643