Jeroen van Dijk Osteopathie

Praktijk voor Manuele Geneeswijze

Osteopathie.


Osteopathie is een vorm van manuele geneeswijze die ontwikkeld is door de Amerikaanse arts dr. Andrew T. Still (1828-1917). Osteopathie vormt de basis van alle huidige vormen van therapie zoals chiropraxie, manuele therapie en fysiotherapie. In Nederland wordt osteopathie gerekend tot de alternatieve zorg; dit is grotendeels onterecht want osteopathie is wetenschappelijk onderbouwd.
Osteopathie richt zich op de beweeglijkheid van alle weefsels binnen het menselijk lichaam.
Om gezondheid te kunnen behouden, dienen gewrichten, spieren, organen, zenuwen en bloedvaten van zichzelf en ten op zicht van elkaar vrij te kunnen bewegen. Het verlies van beweeglijkheid is een belangrijke oorzaak binnen het ontstaan van ziekte en klachten. Beweging is daarom onlosmakelijk verbonden met gezondheid.
De osteopaat richt zich in de behandeling op drie systemen;


- Het systeem van het bewegingsapparaat.
- De orgaansystemen.
- Het systeem van schedel, hersenen, ruggenmerg en heiligbeen.


Deze drie systemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Stoornissen in één van de systemen zal leiden tot gevolgen in een ander systeem.
Steeds minder wordt binnen ons huidige medische denkmodel rekening gehouden met de wetten van oorzaak en gevolg. In veel gevallen wordt het gevolg bestreden met medicatie en vraagt men zich niet af wat de oorzaak van het probleem is. De osteopaat doet dat juist wel!


Het systeem van het bewegingsapparaat.
Alle weefsels en structuren binnen ons bewegingsapparaat zijn onderling verbonden en beïnvloeden elkaar; we spreken over beweegketens. Een verzwikte enkel kan bijvoorbeeld leiden tot een blokkerend bekken gewricht waardoor rugklachten kunnen ontstaan. Ook kan een scheefstand van het bekken leiden tot schouderklachten en zelfs hoofdpijn. Alles staat in verbinding met elkaar.
De behandeling bestaat dan ook uit het opsporen van de dominante stoornissen binnen de beweegketens en deze weer vrij te maken.


De orgaansystemen.
De orgaansystemen zijn onderling verbonden in functie en ook in de vorm. De organen zijn als het ware opgehangen aan het skelet en worden door fijne bindweefsel structuren met elkaar verbonden. Beweeglijkheid is van groot belang voor onze organen; de maag kneedt het voedsel, de darmen werken middels peristaltiek en tijdens ademhalen bewegen de longen samen met het middenrif, ribben en wervels. Een nier beweegt per dag wel zeshonderd meter wanneer je alle kleine bewegingen bij elkaar zou optellen. Wat bijzonder.. toch?


Het systeem van schedel, hersenen, ruggenmerg en heiligbeen.
Over het belang van de beweeglijkheid binnen het hoofd is nog weinig bekend. Toch kampen veel mensen met klachten aan het hoofd die te wijten zijn aan een verstoorde beweeglijkheid binnen het hoofd of de hoge nekgewrichten en de daarmee verbonden vliezen rond het ruggenmerg en hersenen. De ontwikkeling van de schedel is nauw verbonden met de wijze waarop wij geboren worden. Vaak wordt compensatie verward met herstel en ontstaan op latere leeftijd de klachten.
Deze klachten worden dan vaak moeilijk herkend en onterecht toegewezen aan stress.
Hoofdpijn, migraine, duizeligheid, oorsuizen, kaakklachten, problemen met het gebit. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van klachten die kunnen ontstaan. Andere gevolgen die wij zien bij kinderen zijn concentratie problemen en vertraging in de motorische ontwikkeling.
Er is voorlopig nog veel wetenschappelijk onderzoek te doen naar de samenhang in oorzaak en gevolg bij de schedel. De osteopathie loopt daarin vooruit.


Wilt u meer weten? Kijk dan eens dit filmpje over osteopathie!

Wij zijn bereikbaar op
maandag     09.00 - 12.00
dinsdag        09.00 - 12.00
Woensdag   09.00 - 12.00
Donderdag   09.00- 12.00


Laurens Beacklaan 36 1942 LM Beverwijk


KvK nummer: 70532958
Praktijk AGB: 90063986
Pers. AGB: 90104693


Tel: 0251-296643