Jeroen van Dijk Osteopathie

Praktijk voor Manuele Geneeswijze

Algemene voorwaarden.


Aan de rechtsverhouding tussen een patiënt en de osteopaat ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding. Deze overeenkomst is de bijzondere overeenkomst geregeld in Boek 7, Titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO). Deze Algemene Voorwaarden Osteopathie vormen de basis voor het tot stand komen van een overeenkomst tot het leveren van zorg en geven aan wat de patiënt en de osteopaat bij de uitvoering daarvan mogen verwachten.
Deze Algemene Voorwaarden Osteopathie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Patiëntenfederatie Nederland, het Nederlands Register voor Osteopathie en de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie, in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en zijn in werking getreden per 1 april 2019.
De volledige algemene voorwaarden zijn hier te lezen: algemene voorwaarden

Wij zijn bereikbaar op
maandag     09.00 - 12.00
dinsdag        09.00 - 12.00
Woensdag   09.00 - 12.00
Donderdag   09.00- 12.00


Laurens Beacklaan 36 1942 LM Beverwijk


KvK nummer: 70532958
Praktijk AGB: 90063986
Pers. AGB: 90104693


Tel: 0251-296643