Jeroen van Dijk Osteopathie

Praktijk voor Manuele Geneeswijze

Funcionele Orthonomische Integratie.


Ooit heette deze behandelwijze Functionele Osteopathische Integratie. FOI is een behandelingsmethode die het hele lichaam als een eenheid ziet.
Ze gaat ervan uit dat het bewegingsapparaat als geheel reageert wanneer er ergens een probleem ontstaat. Het lichaam moet dan op een of andere manier, waar dan ook, het ontstane probleem compenseren.
Binnen de FOI behandelen we zelden de plaats waar de pijn zit. Belangrijker is om alle plaatsen waar het lichaam compenseert vrij te maken en de primaire oorzaak op te sporen.
Het denken volgens het FOI model paste direct goed in mijn werkwijze.
FOI denken is holistisch denken; lichaam, geest en ziel zijn een eenheid.

Wij zijn bereikbaar op
maandag     09.00 - 12.00
dinsdag        09.00 - 12.00
Woensdag   09.00 - 12.00
Donderdag   09.00- 12.00


Laurens Beacklaan 36 1942 LM Beverwijk


KvK nummer: 70532958
Praktijk AGB: 90063986
Pers. AGB: 90104693


Tel: 0251-296643